سطل/سطل بیسبال

مرور بر اساس: همه
 • سطل بیسبال 3.5 گال با درب

  سطل بیسبال 3.5 گال با درب

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود
  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند
  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند
  طراحی مخروطی امکان لانه سازی ظرف را فراهم می کند
  قابلیت پر کردن داغ تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر
  انتقال حرارت

 • سطل بستبال 6.5 گال با درب

  سطل بستبال 6.5 گال با درب

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود
  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند
  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند
  طراحی مخروطی امکان لانه سازی ظرف را فراهم می کند
  قابلیت پر کردن گرم تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر

 • سطل بیسبال 6GAL با درب

  سطل بیسبال 6GAL با درب

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود
  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند
  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند
  طراحی مخروطی امکان لانه سازی ظرف را فراهم می کند
  قابلیت پر کردن داغ تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر

 • سطل بیسبال 5GAL با درب

  سطل بیسبال 5GAL با درب

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود
  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند
  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند
  طراحی مخروطی امکان لانه سازی ظرف را فراهم می کند
  قابلیت پر کردن داغ تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر
  انتقال حرارت