ظرف تیز

مرور بر اساس: همه
 • ظرف 20 لیتری تیز

  ظرف 20 لیتری تیز

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود

  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند

  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند

  طراحی مخروطی امکان لانه سازی ظرف را فراهم می کند

  قابلیت پر کردن داغ تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر

 • ظروف تیز 24 لیتری

  ظروف تیز 24 لیتری

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود

  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند

  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند

  طراحی مخروطی امکان لانه سازی ظرف را فراهم می کند

  قابلیت پر کردن داغ تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر

 • ظروف تیز 1.4 لیتری

  ظروف تیز 1.4 لیتری

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود

  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند

  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند

  قابلیت پر کردن داغ تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر

  دکوراسیون چاپ انتقال حرارت موجود است

 • ظروف تیز 300 میلی لیتری

  ظروف تیز 300 میلی لیتری

  ارتفاع بلندتر باعث کاهش ریزش در هنگام پر کردن و دربندی می شود

  سطح صیقلی ظاهری جذاب ایجاد می کند

  دنده های تقویت کننده شکل ظرف را حفظ می کنند

  قابلیت پر کردن داغ تا 190 درجه فارنهایت با مواد مناسب و سازگار با فریزر